Relacja z protestu przeciw budowie kopalni odkrywkowej pod Gubinem

PROTEST PRZECIW BUDOWIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ POD GUBINEM

lancuch

23 sierpnia grupa członków i sympatyków OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Kolektyw Kostrzyńskich Anarchistów uczestniczyła w proteście organizacji ekologicznych przeciw budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego pod Gubinem w województwie lubuskim.
7,5 tys. ludzi stworzyło łańcuch Stop Odkrywce między polską wsią Grabice a niemiecką Kerkwitz, w proteście uczestniczyło oprócz Polaków sporo Niemców, byli też Francuzi, Słowacy i Czesi.
Budowa kopalni spowoduje zniszczenie 15 wsi i wysiedlenie około 3 tys. Ludzi, spowoduje nieodwracalne zniszczenie wyjątkowych przyrodniczo miejsc tego regionu.
Inwestor Polska Grupa Energetyczna PGE mówi o powstaniu 2 tys. Miejsc pracy, jakim kosztem ma się to odbyć i kto ma tam pracować?
Rozczarowali miejscowi mieszkańcy, w proteście wzięło udział zaledwie 100 mimo, że w referendum w 2009r., 68% mieszkańców opowiedziało się przeciw kopalni, zwolenników budowy kopalni było obecnych zaledwie 10 osób.
Błędy popełnili tutaj organizatorzy, głównie Greenpeace, którzy zamiast intensywnie działać lokalnie skupili się na działaniu międzynarodowym. Skompromitowali się też działacze PPS z Gubina, którzy poparli miejscowy układ wspierający budowę kopalni.
Protest zakończył się koncertem muzycznym na przejściu granicznym w Gubinku.