Kostrzyński bojkot wyborów samorządowych

Kostrzyńskie środowisko anarchistyczne od lat prowadzi akcje bojkotu wyborów. Nie inaczej było i tym razem. Uważamy, że wybory w obecnej formie, jak i system demokracji przedstawicielskiej, nie mają nic wspólnego z samorządnością obywateli, a są jedynie fasadą i szopką, jaką próbują nam wcisnąć rządzący. Od 1989 roku wszystkie partie, jak i wszyscy politycy, pomimo tego, iż wmawiają nam, że różnią się od siebie, realizują tę samą anty-socjalna i antyspołeczną politykę, zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym. Nie popieramy żadnej władzy i uważamy, że jedyną drogą do wolności i sprawiedliwości społecznej jest oddolna samoorganizacja społeczna. Dlatego namawiamy nie tylko do bojkotu wyborów, ale także do oddolnej walki i organizowania się społeczeństwa, ponieważ uważamy, że tylko to prowadzi do wyzwolenia nas spod dyktatury kapitału, lobbystów i polityków, którzy pod pięknymi hasłami odbierają nam kolejne prawa.

NIE GŁOSUJCIE!!!
ORGANIZUJCIE SIĘ!!!
 .

.